x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAA12 Johdon laskentatoimen jatkokurssi 10 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja/ Yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija laajentaa ja kehittää valmiuksiaan johdon laskentatoimen sisällölliseen hallintaan ja hyväksikäyttöön analyysi- ja kommunikaatiovälineenä sekä päätöksenteon tukena. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa sekä soveltaa entistä monipuolisemmin johdon laskentatoimen laskelmia. Opiskelija osaa hahmottaa joitakin johdon laskentatoimen keskeisiä tutkimusteemoja.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Kustannuslaskenta; Hinnoittelu; Toimintolaskenta; Vaihtoehtolaskelmat; Investointilaskelmat; Tavoite- ja tarkkailulaskelmat; Standardi- ja tavoitekustannuslaskenta; Budjetointi; Johdon laskentatoimen erityskysymyksiä ja ajankohtaisia aiheita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 4 t
Harjoitukset 32 t 4 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Opintojakso koostuu tentistä, luennoista ja niihin sisältyvistä harjoituksista sekä erillisestä harjoitusryhmätyöskentelystä ja harjoitustyöstä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Bhimani - Horngren - Datar - Rajan: Ma­nagement and Cost Accounting, Prentice Hall, (2012/uusin painos). Luennoitsijan ilmoittamin osin.
  2. Neilimo - Uusi-Rauva: Johdon laskentatoimi. Edita, (2012/uusin painos). Luennoitsijan ilmoittamin osin.
  3. Suomala - Manninen - Lyly-Yrjänäinen: Laskentatoimi johtamisen tukena. Edita, (2011/uusin painos). Luennoitsijan ilmoittamin osin.
  4. Luentomateriaali opintojakson kurssisivuilla.
  5. Opintojaksolla erikseen ilmoitettavat aineistot.

Lisätietoja

Suositeltu suorittamisajankohta kandidaattiopintojen 1. vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu