x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUMM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus 10 op
Vastuutaho
Musiikintutkimuksen maisteriopinnot
Musiikintutkimus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa eritellä yliopisto-opintojen tuottamia yleisiä työelämävalmiuksia. Opiskelija osaa avartaa omaa ammatillista identiteettiään ja on kykenevä arvioimaan omaa asiantuntijuuttaan ja siihen liittyviä kehittämistarpeitaan. Opiskelija soveltaa tutkimuksellista sekä oman tieteenalansa näkökulmaa työelämän käytäntöihin. Opiskelija osaa arvioida tarkastelun kohteena olevan organisaation yhteiskunnallista asemaa, työkulttuuria ja työkäytäntöjä.Opiskelija ymmärtää työnhakuprosessia ja sen edellyttämiä taitoja.

Sisältö

Opintojakso koostuu valmennusseminaarista, työelämäjaksosta, raportista sekä palautekeskustelusta. Työelämäjakso (3 kk)voi koostua työharjoittelusta, vapaaehtoistyöstä tai projektityöstä oppiaineen painotusten mukaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
valmennusseminaari ja palautekeskustelu  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Harjoittelu 
suomeksi
Lisätietoja 

Opintojakso koostuu:

  • työharjoittelusta (3 kk)
  • raportista, jossa opiskelija reflektoi työelämäjaksoaan sekä pohtii työelämän kysymyksiä ja osaamistaan oman tieteenalansa käsitteistön kautta
  • osallistumisesta työharjoittelun valmennus- ja palauteseminaareihin

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö