x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSO8 Pedagoginen johtaminen 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hallitsee johtamisen keskeisiä käsitteitä ja teorioita
- ymmärtää pedagogisen johtamisen erityisluonteen
- ymmärtää kasvatus- ja koulutusorganisaatioiden johtajuutta, johtamista ja kehittämistä ammatillisena toimintana

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään johtamisen erilaisia teoreettisia lähestymistapoja ja pedagogisen johtamisen eri ilmenemismuotoja. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin kasvatus ja koulutusalan organisaatioihin ja niiden johtamisprosesseihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmätyöskentely 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 117 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Blair, H. E. (ed.). 2011. Teacher leadership. The "new" foundations of teacher education. Lang, cop.
Davis, B. (toim.). 2009 (2. painos). The Essentials of School Leadership.
Henderson, J. & al. 2014. Reconceptualizing Curriculum Development:
Inspiring and Informing Action (Studies in Curriculum Theory series).
Routledge.
Hujala,  E., Waniganayake, M. & Rodd, J. (toim.). 2013. Researching Leadership in Early
Childhood Education. Tampere: Tampere University Press. Verkossa osoitteessa: http://ilrfec.org/publication/researching-leadership-in-early-childhood-education/
Mäki, K. & Palonen, T. 2012. Johtamisen tilat ja paikat.
Woods, P. 2005. Democratic leadership in education.

Opintojakson opettajan kokoama ajankohtainen artikkelipaketti.

Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen (luennot ja lukupiirityöskentely), teoreettinen essee.

englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Tentittävä kirjallisuus ilmoitetaan opetusohjelmassa.

englanniksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosana määräytyy esseen tai tentin pohjalta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö