x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSO2 Aineenopetuksen ja -oppimisen tutkimus 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunnan vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa soveltaa alansa tutkimustietoa ja tutkimuksellista otetta ammatillisen kehittymisensä välineenä
- on tietoinen opetettavan aineensa pedagogisen tutkimuksen traditiosta niin kotimaisessa kuin kansainvälisessä kontekstissa
- tuntee opettamiensa aineiden tutkimuksen problematiikan ja osaa soveltaa opettajan tutkimustyöhönsä niille tyypillisiä tutkimusmenetelmiä
- tunnistaa tutkimusten paradigmaattiset lähtökohdat sekä osaa arvioida tutkimuksen metodologisia valintoja ja tutkimustulosten pätevyyttä

Sisältö

Opetettavan aineen didaktisen tutkimuksen suuntaukset, tutkimusmenetelmät ja teorian muodostus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 115 t 0 t
Seminaari 20 t 0 t

Eri aineiden yhteinen seminaari, joka pitää sisällään luento-opetusta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Osallistuminen luento-opetukseen, seminaarityöskentelyyn ja perehtyminen kurssilla sovittavaan kirjallisuuteen, joiden pohjalta opiskelija laatii esseen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssi arvostellaan essee -tehtävän perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erikseen sovittava kirjallisuus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö