x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUS21 Oikeustieteellinen tutkimus 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden apulaisprofessori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Opintojakso on yhteinen julkisoikeuden opintosuunnan sekä yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunnan opiskelijoille, joiden on suoritettava opintojakso viimeistään samanaikaisesti tutkimusseminaariin kanssa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja hallitsee oikeustieteellisen tutkimuksen erilaiset metodologiset vaihtoehdot. Hänellä on valmiudet tehdä pro gradu -tutkielmassaan tarvittavat metodologiset valinnat ja soveltaa valitsemiaan metodeja.

Sisältö

– Oikeustieteellisen tutkimuksen suuntaukset sekä niiden teoreettiset ja metodiset lähtökohdat
– Oikeustieteen monimetodisuus
– Oikeuden muutos ja kansainvälistyminen
– Kritiikki oikeustieteessä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmätyöskentely
Harjoitukset 3 t 0 t
Kirjatentti

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Opetus on suunniteltu siten, että se tukisi pro gradu -tutkielman laatimista ja siinä tehtäviä metodologisia valintoja. Tämän vuoksi se suositellaan suoritettavaksi gradutyöskentelyn alkuvaiheessa tai juuri ennen graduvaiheeseen siirtymistä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä aineisto ilmoitetaan opetusohjelmassa ja opintojakson moodle-sivulla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu