x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRAVAL2 Cours de Français approfondi - ranskan syventävä kurssi 4 op
Vastuutaho
Ranskan kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Ranskan kielen taito taitotasolla B1.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso on yksiköiden vaatimusten mukainen vieraan kielen 4 opintopisteen opintojakso. Se sopii myös vapaavalintaiseksi kurssiksi kaikkien alojen opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- on harjaantunut ymmärtämään kuultua ja kirjoitettua tekstiä eri medioissa
- pystyy ilmaisemaan melko sujuvasti omia mielipiteitään ja perustelemaan niitä
- pystyy kirjoittamaan ymmärrettävää ja kohtuullisen virheetöntä kieltä

Sisältö

Kurssilla syvennetään kielioppiosaamista ja tehdään kuullunymmärtämistehtäviä, opetellaan sanontoja ja tehdään oikeinkirjoitustehtäviä. Kurssin aikana opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat ryhmätyönä esitelmän.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 52 t, itsenäinen työskentely 56 t.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ranskaksi

Osallistuminen opetukseen + harjoitustyöt tai välikoe ja/tai suullinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Hyväksymisen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen opetukseen, sovittujen harjoitustöiden tekeminen sekä mahdollisten välikokeiden ja/tai tenttien läpäiseminen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kielikeskus
Ranskan kieli (Ranskan kieli/LANCE)
Kielikeskus
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kielikeskus