x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSAVAL0 Aktuelle Texte aus Presse und Studium 4 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Edeltävät opinnot
Saksa lukiokielenä tai vastaavat taidot, esimerkiksi kielikeskuksen kurssi Saksa IV tai valmennuskurssi (kielitaito tasolla A2-B1).
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso on yksiköiden vaatimusten mukainen vieraan kielen 4 opintopisteen opintojakso. Se sopii myös vapaavalintaiseksi kurssiksi kaikkien alojen opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää yleisluonteista saksankielistä asiatekstiä ja (populaari)tieteellistä tekstiä ja osaa poimia niistä keskeisen sisällön
- tunnistaa ja ymmärtää asiateksteille tyypillisiä rakenteita
- osaa kertoa omasta opiskelustaan tai ammattialastaan ja välittää kirjallisesti ja suullisesti tietoa ja mielipiteitään puheena olevista aiheista

Sisältö

Kurssilla opiskelija hankkii ja esittelee ajankohtaista tietoa saksankielisestä mediasta, oman alansa julkaisuista tai muista tietolähteistä, harjoittelee tekstinymmärtämisen strategioita, kielellisten apuneuvojen käyttöä ja asiatekstien keskeisiä rakenteita sekä laajentaa sanavarastoaan.

Toteutustavat

4 opintopisteen laajuisella kurssilla opiskelijan työmäärä on keskimäärin 108 tuntia. Se jakautuu kontaktiopetukseen, pienryhmä- ja verkkotyöskentelyyn ja itsenäiseen työskentelyyn erikseen sovittavalla tavalla.

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
saksaksi

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö(t) ja / tai kirjallinen lopputentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Osallistuminen opetukseen, harjoitustöiden tekeminen sovitussa aikataulussa ja / tai lopputentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali sekä verkkomateriaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kielikeskus
Saksan kieli (Saksan kieli)
Kielikeskus
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kielikeskus