x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSUPRO Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli/LANCE
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

Yleiskuvaus

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää vuorovaikutusosaamisen merkityksen osana akateemista asiantuntijuutta. Opintojaksolla perehdytään puheviestinnän ilmiöihin ja käsitteisiin sekä kehitetään omaa vuorovaikutusosaamista erilaisten harjoitusten avulla.

Opintojakso vastaa TaY:n tutkintoihin vaadittavaa puheviestinnän opintojaksoa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija

- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan viestijänä sekä osaa arvioida vuorovaikutusosaamistaan ja kehittää sitä
- osaa valmistautua tarkoituksenmukaisesti erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin eli esimerkiksi jäsentää, havainnollistaa, kohdentaa ja argumentoida viestinsä eri konteksteissa
- osaa arvioida ja analysoida vuorovaikutusta
- osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti sekä hyödyntää saamaansa palautetta
- ymmärtää vuorovaikutusosaamisen ja vuorovaikutussuhteiden merkityksen opiskelun, tieteellisen toiminnan ja työelämän kannalta

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija

- tekee vuorovaikutusosaamista kehittäviä pari-, ryhmä- ja esiintymisharjoituksia
- harjoittelee kuuntelemista sekä rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista
- soveltaa puheviestinnän teoriatietoa vuorovaikutustilanteiden ja vuorovaikutussuhteiden havainnointiin ja analysointiin
- tarkastelee vuorovaikutusosaamista osana akateemista asiantuntijuutta

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Suositeltu suoritusajankohta on 2. tai 3. opintovuosi.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 26 t (läsnäolovelvollisuus), itsenäinen työskentely 28 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Näyttökoe 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyöt TAI näyttökoe. Huom! Näyttökoe mahdollinen vain tutkinto-opiskelijoille.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja säännöllistä läsnäoloa sekä oppimistehtävien tekemistä hyväksytysti sovitussa aikataulussa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sovitaan opettajan kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
BioMediTech
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kielikeskus
Puheviestinnän opintojakso / SIS (Suomen kieli/LANCE)
Kielikeskus
Puheviestinnän opintojakso / EDU (Suomen kieli/LANCE)
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kielikeskus