x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVPVA5 Poliittinen viestintä 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
Puheviestinnän professori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
JOVPVS4 Poliittinen viestintä 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää poliittisen viestinnän keskeiset teoriat ja osaa soveltaa niitä poliittisen viestinnän analyysiin. Osaa arvioida poliittista vaikuttamista ja poliitikkojen viestintää.

Sisältö

Verkkokurssin ja kirjallisuuden avulla syvennytään poliittisen viestinnän teorioihin, ilmiöihin ja tutkimuskenttään, esimerkiksi vaalikampanjointiin, poliitikkojen ja äänestäjien väliseen vuorovaikutukseen, poliitikkojen mediaesiintymiseen ja imagoihin sekä politiikan uutisointiin ja poliittisen viestinnän kehityssuuntiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Luentotallenteet ja kirjallisuus tentitään samaan aikaan sähköisenä tenttinä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Verkkokurssi  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Luentotallenteiden ja kirjallisuuden tenttiminen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

Strömbäck & Esser (toim.): Making Sense of Mediatized Politics. Theoretical and Empirical Perspectives. Routledge 2015.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö