x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA1 Esiintyminen 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
Puheviestinnän yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
JOVA1 Esiintyminen 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija tietää keskeiset esiintymiseen vaikuttavat osatekijät ja osaa analysoida esiintymistä sekä esiintyjän ja yleisön välistä vuorovaikutusta erilaisista teoreettisista näkökulmista. Hän ymmärtää myös esiintymisen merkityksen vaikutelmien hallinnassa ja henkilöbrändäyksessä. Opiskelija osaa arvioida omaa ja muiden esiintymistä, valmistella ja pitää vaativan puhe-esityksen sekä mukauttaa esiintymistään eri tilanteisiin.

Sisältö

Esiintymisen osatekijät, teoriat ja vaikutukset. Esiintymistilanteiden harjoittelu ja analysointi.
Luentojaksoon Esiintymisen osatekijät kuuluva luento (3 tuntia) Esiintyjän äänenkäyttö on EDU/Vokologian tuottama.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Edeltävinä opintoina vaaditaan JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet ja lisäksi suositellaan, että kieli- ja viestintäopintojen KKSUPRO Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus tai vastaavan kurssin suorittamista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t
Harjoitukset 24 t 0 t

Luentosarja järjestetään I periodilla ja harjoitukset erillisinä ryhminään II periodilla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento-opetus  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Luentojen + kirjan tenttiminen

Harjoitukset  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin.

Luento-opetuksen kertauskuulustelussa tentitään luentojen lisäksi osin kirja German et al.: Principles of public speaking. 17th ed. Allyn & Bacon, cop. 2010.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö