x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETA9 Johdatus www-tekniikoihin 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Aulikki Hyrskykari
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa laatia ja julkaista teknisesti laadukkaita www-sivustoja
- tietää millaisia vaatimuksia saavutettavuus, ylläpidettävyys ja skaalautuvuus asettavat sivustojen toteutukselle
- osaa hyödyntää HTML/CSS-kielten edistyneempiä piirteitä ja rajapintoja
- osaa toteuttaa dynaamisten sivustoja käyttäen ajanmukaisia selainohjelmointitekniikoita.

Sisältö

Opiskelijalla oletetaan olevan verkkojulkaisemisen perustaidot. Opintojaksolla ei käytetä verkkosivujen sisällönhallintajärjestelmiä, vaan www-sivut kirjoitetaan suoraan HTML-kieltä käyttäen ja www-sivujen muotoilu tyylisivujen (CSS) avulla. Tutustutaan DOM-malliin ja toteutetaan dynaamisia verkkosivuja selainpuolen skriptikieliä ja tyylitiedostoja hyväksikäyttäen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Luennot ja harjoitukset paikalla/verkossa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

(luennot, harjoitukset, tentti, harjoitustyö)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Informaatiotieteiden yksikkö