x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHA12 Itsenäinen projekti 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
POHA12 Itsenäinen projekti 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

–osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja raportoida jonkin alaan liittyvän hankkeen/oppimiskokonaisuuden, jossa ruotsin kieli tai muu pohjoismainen kieli on keskeisessä asemassa

–osaa hankkia ja hyödyntää tarkoituksenmukaisia tietolähteitä projektia ja raporttia varten

–osaa suunnitella ja laatia hankkeen pohjalta kirjallisen, akateemisen raportin

Sisältö

Opiskelijan itsensä valitsema nordistiikkan aihealue ja siihen perehtyminen, pohjoismaisille kielikursseille (Nordkurs), vierailijaluentoihin tai muihin pohjoismaisiin kieliin liittyviin tapahtumiin osallistuminen sopimuksen mukaan tai opiskelun ohella suoritettavat alan työtehtävät ja niistä raportoiminen.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
ruotsiksi
Lisätietoja 

Kirjallinen työ voi olla sopimuksen mukaan oppimispäiväkirja, raportti tai essee.

Kirjallinen työ voi olla sopimuksen mukaan oppimispäiväkirja, raportti tai essee. Nordkursin osalta näytettävä alkuperäinen kurssitodistus vastuuopettajalle. Lisätietoja kotisivuilla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö