x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHA4 Sukukieli I 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
POHA4 Sukukieli I 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

–osaa lukea ja ymmärtää sukukielellä kirjoitettuja tekstejä

–ymmärtää sukukielellä puhuttua yleiskieltä

–tunnistaa ja osaa nimetä sukukieleen liittyviä erityispiirteitä

–tuntee ja osaa luonnehtia kyseisen maan yhteiskuntaoloihin, kulttuuriin ja kirjallisuuteen liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä

–osaa etsiä tarkoituksenmukaista tietoa sukukielestä sekä maan kulttuurista ja yhteiskuntaoloista

Sisältö

Puhuttu ja kirjoitettu sukukieli, maan kulttuuri- ja yhteiskuntatuntemus sekä näitä käsittelevät tärkeät informaatiolähteet

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 
ruotsiksi

Opintojakson voi suorittaa myös osallistumalla Nordkursille Norjassa, Tanskassa, Islannissa tai Färsaarilla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö