x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATAP5B Antiikin historia 2 op
Vastuutaho
Latinan kieli ja antiikin traditio
Edeltävät opinnot
Ne, jotka ovat historian perusopintojen yhteydessä suorittaneet tätä kurssia vastaavat tiedot, vapautetaan tässä kuvaillusta kurssista.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
LATAP5B Antiikin historia 2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija huomaa saaneensa perustiedot antiikin Kreikan ja Rooman osaksi erillisestä, osaksi paljossa pitkäaikaisesta yhteisestä historiasta

Sisältö

Johdatus antiikin historian keskeisiin tapahtumiin ja ilmiöihin – sekä näiden tapahtumien ja ilmiöiden merkityksen käsittely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Kishlansky, Mark et al., The Unfinished Legacy, A Brief History of Western Civilization (1993), s. 1-189 TAI Kishlansky, Mark et al., Civilization in the West (2001 tai uudempi), s. 1-206.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot ja harjoitukset voi korvata lukemalla ja tenttimällä teoksen: Kishlansky, Mark et al., The Unfinished Legacy, A Brief History of Western Civilization (1993), s. 1-189 TAI Kishlansky, Mark et al., Civilization in the West (2001 tai uudempi), s. 1-206.

Lisätietoja

Suositellaan, että opiskelija suorittaa suunnilleen samanaikaisesti opintojakson P5A eli Antiikin kirjallisuuden historian.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Antiikin historia ja kulttuuri (Latinan kieli ja antiikin traditio)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Antiikin historia ja kulttuuri (Latinan kieli ja antiikin traditio)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö