x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA4 Vertaileva kasvatustiede 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Yleiskuvaus

Aineopintojen ja Multicultural Study Programme in Education -osaamiskokonaisuuden vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää vertailevan tutkimuksen merkityksen kasvatusta ja koulutusta koskevien teorioiden kehittymiselle sekä koulutuspoliittiselle päätöksenteolle ja
- osaa analysoida kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä kansainvälisessä perspektiivissä

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kasvatuksen/koulutuksen ja yhteiskunnan välisten suhteiden sekä oppimistulosten kansainvälisesti vertailevaan tutkimukseen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 115 t 0 t

Opetuskieli

suomi, englanti

Multicultural Study Programme in Education: Book exam in English for international students.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
in English  Kirjallinen tentti 
englanniksi

Vaihtoehto 1: Harjoitustyönä on kirjoitustehtävä (jossakin vertailevan kasvatustieteen tieteellisessä lehdessä julkaistun artikkelin esittely ja arviointi).

Vaihtoehto 2: book exam (in english) for international students as a part of studies in Multicultural Study Programme in Education. Independent study of reading the required literature and taking an examination on set study materials on general examination days of the School of Education.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vaihtehto 1:

Bray, M. & Adamson, B. & Mason, M. (eds.). 2014. Comparative Education Research, 2nd. edition. Springer (kappaleet 1, 4, 5, 7, 9 ja 15), saatavilla Tamcatista e-kirjana


Vaihtoehto 2:
As a part of Multicultural Study Programme in Education:

Bray, M. & Adamson, B. & Mason. M. (eds.), Comparative Education Research. Springer. 2014. (Chapters 1, 4, 5, 7, 9 ja 15), available as ebook in Tamcat

Phillips, D. & Schweisfurth, M. 2008 and 2006 ,Comparative and International Education: an Introduction to Theory, Method and Practise.  London: Continuum.

Novoa, A. & Yariv-Marshal, T. Comparative Research in Education: A Mode of Governance or a Historical Journey? World Yearbook of Education 2014, Taylor & Francis (can be found via the Nelli-portal).

Jones, P.W., Education and the World Order. Comparative Education 43 (3), 325-337. 2007. (can be found via the Nelli-portal, e-journals).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Vaihtoehtoiset aineopinnot (Aikuiskasvatus ja kasvatustiede)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö