x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA18A Journalistinen kieli kuvajournalisteille 3 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Journalistinen kielenhuolto: jakson suoritettuaan opiskelija on päivittänyt oikeinkirjoitusoppia ja lauseoppia koskevia perustietojaan kielenhuollollisista ohjeista ja suosituksista sekä oppinut soveltamaan niitä journalistiseen kieleen. Hän on oppinut arvioimaan kielellisten valintojen vaikutusta merkitykseen. Lisäksi hän oppii ryhmässä perustelemaan sen, miksi joissakin asioissa päädytään tiettyihin ratkaisuihin.

Sisältö

Journalistinen kielenhuolto: kurssilla käsitellään lehtikielen kannalta olennaisimmat oikeinkirjoitusopin ja lauseopin asiat ja niitä harjoitellaan lehtikielestä poimittujen esimerkkien avulla. Lisäksi tarkastellaan luettavuuteen ja ymmärrettävyyteen vaikuttavia tekijöitä sekä tekstin tyyliin vaikuttavia kielen ominaisuuksia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Kuvajournalismiin suuntautuvat opiskelijat suorittavat tämän opintojakson (JOVA18A) kielikeskuksen järjestämän tieteellisen kirjoittamisen (KKSUYTK) sijaan

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö