x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPCMTJT5 Väitöskirja 180 op
Vastuutaho
Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelma
Teatterityö

Osaamistavoitteet

Uuden tiedon luominen taiteellisen toiminnan kautta, taiteellisten menetelmien ja toimintamallien kehittäminen.

Sisältö

Ohjaussopimuksen laatiminen, itsenäinen työskentely ohjaajien kanssa sovittavilla tavoilla. Taiteellinen väitöstutkimus teatterityössä koostuu taiteellisista tai käytännöllisistä osista (80-100 op) sekä refleksiivisestä tai monimediaalisesta osasta (80-100 op). Taiteelliset ja käytännölliset osat esitarkastetaan niiden toteuttamisen yhteydessä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö