x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOST10.4 Feministisen ajattelun klassikot 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, sukupuolentutkimus
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee feministisen ajattelun klassikkotekstejä ja niiden kysymyksenasetteluja sekä osaa arvioida niiden relevanssia nykymaailmassa.

Sisältö

Opiskelija perehtyy feminismin klassikkojen ajatteluun oman opinnäytetyönsä tematiikan kannalta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Essee-suoritus kirjoitetaan tutkielman teeman ympärille rakentuva essee käyttäen hyväksi klassikkokirjallisuutta. Esseen kirjoittamisesta sovitaan tutkielmaseminaarissa.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Naiskysymys
Mill, John Stuart, Naisen asema (1869), Kirja kerrallaan 2004 tai Librum 1981 tai The Subjection of Women. CreateSpace 2011. http://www.constitution.org/jsm/women.htm
Goldman, Emma, Anarkismi ja muita esseitä (1910), Savukeidas 2011 tai
Anarchism and Other Essays, Filiquarian 2005 tai CreateSpace 2011
Kollontai, Aleksandra, Naisen asema taloudellisessa yhteiskuntakehityksessä (1922), Tammi 1973.

Modernit feministit
Woolf, Virginia, Oma Huone (1929), Kirjayhtymä 1980/1990 tai A Room of One’s Own, Penguin 1967/2004 tai Flamingo 1994. http://ebooks.adelaide.edu.au/w/woolf/virginia/w91r/
Beauvoir, Simone de, Toinen sukupuoli I. Tosiasiat ja myytit. Tammi 2009. Alkuteos 1949.
Beauvoir, Simone de, Toinen sukupuoli II. Eletty kokemus, Tammi 2011. Alkuteos 1949.

Feminismin toinen aalto
Friedan, Betty, Naisellisuuden harhat (1963), Kirjayhtymä 1967 tai
The Feminine Mystique,  Penguin 1982/2010.
Juliet Mitchell, Naisliike (1966), Otava 1973 tai Woman’s Estate, Vintage Books 1973.
Millet, Kate, Sexual Politics (1970), Virago 1981 tai University of Illinois Press 2000. http://www.marxists.org/subject/women/authors/millett-kate/theory.htm
Firestone, Shulamith, The Dialectic of Sex. The Case for Feminist Revolution (1970), Cape 1971 tai Women's Press 1979.
Rich, Adrianne, Of Woman Born. Motherhood as Experience and Institution (1976), Norton 1986/1995 tai Virago 1981.


Suomalainen feminismi                                                                             
Lukukirja Suomen Naisille (toim. Liisa Husu ym.). Gaudeamus 1995.  
Miesten maailman nurjat lait (toim. Katarina Eskola). Tammi 1968.
Boucht, Birgitta & Nyström, Carita, Denna värld är vår. Boklaget 1975.
Ingström, Pia, Lentävä feministi ja muita muistoja 70-luvulta. Schildts 2007.  
Klassikkogalleria. Elektroninen julkaisu, Helsingin yliopisto. Löytyy: http://www.helsinki.fi/sukupuolentutkimus/klassikkogalleria/
Minna Canth http://www.helsinki.fi/sukupuolentutkimus/klassikkogalleria/canth/index.htm
Aleksandra Gripenberg http://www.helsinki.fi/sukupuolentutkimus/klassikkogalleria/gripenberg/index.htm

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö