x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
SOS10.2 Science and technology in society 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Social Sciences

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Written exam  5 ECTS
In Finnish
Study materials 

Kirjatenttiin valitaan kolme kirjaa seuraavista:

Alastalo & Åkerman (toim.) (2011) Tieto hallinnassa. Tietokäytännöt suomalaisessa yhteiskunnassa. Tampere: Vastapaino.

Husu & Rolin (toim.) (2005) Tiede, tieto ja sukupuoli. Helsinki: Gaudeamus.

Lehtonen (2008) Aineellinen yhteisö. Tutkijaliitto.

Miller (2011) Tales from Facebook. Polity Press.

Traweek (1988) Beamtimes and Lifetimes. The World of High Energy Physicists. Harvard University Press.

Woolgar & Neyland (2013) Mundane Governance: Ontology and Accountability. Oxford University Press.

Evaluation 
Numeric 1-5. 
Option 2
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Participation in course work  5 ECTS
In Finnish
Study materials 

- erikseen jaettava oheiskirjallisuus

Evaluation 
Numeric 1-5. 

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
2016–2017
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
For Open University students only
School of Social Sciences and Humanities