x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS09.6 Ruumiillisuuden ja sukupuolentutkimuksen alat 5–10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy erilaisiin ruumiillisuuden, seksuaalisuuden ja sukupuolen tutkimuksen aihepiireihin ja niiden teoreettisiin ja metodologisiin perusteisiin. Opiskelija tuntee hyvin yhden tai useamman aihepiirin tutkimuksen erityisalan.

Sisältö

Opiskelija osallistuu lukuvuosittain vaihtuvaan aihepiirin opetukseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö