x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS09.4 Sukupuolen ja ruumiillisuuden globaalit kysymykset 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää sukupuolen, seksuaalisuuden ja ruumiillisuuden moninaisuuden globaaleissa ympäristöissä. Hän tunnistaa, kuinka käsityksiä sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja ruumiillisuudesta tuotetaan globaaleissa yhteyksissä.

Sisältö

Opiskelija tutustuu sukupuolen, seksuaalisuuden ja ruumiillisuuden kulttuuristen merkitysten kysymyksiin globaaleissa yhteyksissä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitaan kolme kirjaa seuraavista:

Cooper & Waldby (2014) Clinical Labor. Duke University Press.

Enloe (2014) Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Relations. University of California Press.

Marchand & Sisson Runyan (2010, 2. painos) Gender and Global Restructuring: Sightings, Sites and Resistances. Routledge.

Penttinen (2008) Globalization, Prostitution and Sex-trafficking. Routledge.

Urponen (2010) Yli kaikkien rajojen? Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö