x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS09.2 Feministisen ajattelun suuntaukset 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy feminististä ajattelua ja tutkimusta jäsentäviin teoreettisiin suuntauksiin. Opiskelija oppii arvioimaan teoreettisten suuntausten keskinäisiä suhteita. Opiskelija saa välineitä suhteuttaa teoreettisia suuntauksia erilaisiin tutkimusasetelmiin.

Sisältö

Opiskelija perehtyy erilaisiin feministisen ajattelun nykyvirtauksiin. Opintojakso on tarkoitettu maisteriopiskelijoille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitaan kolme kirjaa seuraavista:

Ahmed (2010) The Promise of Happiness. Duke University Press.

Berger (2014) The Queer Turn in Feminism. Fordham University Press

Berlant (2011) Cruel Optimism. Duke University Press.

Braidotti (2013) The Posthuman. Polity.

Butler (1990) Gender trouble. Routledge TAI Butler (2006) Hankala sukupuoli. Gaudeamus.

Haraway (2004) The Haraway Reader. Routledge.

Skeggs (2004) Class, self, culture. Routledge TAI Skeggs (2014) Elävä luokka. Vastapaino.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö