x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
SOS07.3 Differences and Inequality in Encounters with Young People 5–10 ECTS
Organised by
Degree Programme in Social Sciences
Corresponding course units in the curriculum
School of Social Sciences and Humanities
Curricula 2012 – 2015

Modes of study

Option 1
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Participation in course work 
In Finnish
Option 2
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Erityisnuorisotyö, kirjallisuus  Written exam  5 ECTS
In Finnish
Study materials 


1. Puuronen, Anne 2014. Etsivän katse. Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen – näkökulmia käytännön työstä. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 70, julkaisuja 144.
2. Muncie, John 2015. Youth & Crime. 4th edition. London: Sage,

sekä toinen seuraavista:
3. Satka, Mirja & Alanen, Leena & Harrikari, Timo & Pekkarinen, Elina (toim.) 2011. Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta. Tampere: Vastapaino. Sivut 7–28, 61–166, 279–350. TAI Raitakari, Suvi & Virokannas, Elina (toim.) 2009. Nuorisotyön ja sosiaalityön jaetut kentät. Puheenvuoroja asiantuntijuudesta, käytännöistä ja kohtaamisista. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 96.

Option 3
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Nuorten alakulttuurit, kirjallisuus  Written exam  5 ECTS
In Finnish
Study materials 


1. Salasuo, Mikko & Poikolainen, Janne & Komonen, Pauli (toim.) 2012. Katukulttuuri: nuorisoesiintymiä 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.
2. Ojanen, Karoliina & Mulari, Heta & Aaltonen, Sanna (toim.) 2011. Entäs tytöt. Johdatus tyttötutkimukseen. Tampere: Vastapaino.

sekä seuraavat kolme:
3. Blackman, Shane 2005. Youth Subcultural Theory: A Critical Engagement with the Concept, its Origins and Politics, from the Chicago School to Postmodernism. Journal of Youth Studies, 8:1, 1–20. 
4. MacDonald, Robert & Shildrick, Tracy 2007. Street Corner Society: Leisure Careers, Youth (Sub)culture and Social Exclusion, Leisure Studies, 26:3, 339–355.
5. Harinen, Päivi & Honkasalo, Veronika & Ronkainen, Jussi & Suurpää, Leena 2012. Multiculturalism and Young People's Leisure Spaces in Finland: Perspectives of Multicultural Youth, Leisure Studies, 31:2, 177–191.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities