x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS07.1 Nuorisotyön asiantuntijuuden erityiskysymyksiä 5–15 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden luonteen ja tuntee asiantuntijuuteen liittyviä erityiskysymyksiä nuorisoalalla tai työyhteisössään.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään nuorisoalan tai työyhteisön asiantuntijuuteen sisältyviä teemoja. Kohdan voi suorittaa minimissään 5 op:n ja laajimmillaan 15 op:n laajuisena. Kohdan voi suorittaa tenttimällä kirjantentti 1 ja/tai 2 (tai osallistumalla opetusohjelmassa ilmoitettavaan niitä korvaavaan opetukseen) sekä osallistumalla muuhun kohtaan sisältyvään opetukseen, joka ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
HALKAA12 Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

HALKAA12 Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä tarkemmat tiedot Johtamiskorkeakoulun opinto-oppaassa.

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Asiantuntijuus ja nuorisotyön kehittäminen  Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 


1. Parviainen, Jaana (toim.) 2006. Kollektiivinen asiantuntijuus. Tampere University Press. s. 1- 264.
2. Komonen, Katja & Suurpää, Leena & Söderlund, Markus (toim.) 2012. Kehittyvä nuorisotyö. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, Julkaisuja 128.
3. Wood, Jason & Westwood, Sue & Thompson, Gil 2014. Youth Work: Preparation for Practice. Routledge.

Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Nuoret ja kansalaisuus  Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Gretschel, Anu & Kiilakoski, Tomi (toim.) 2012. Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 118.
2. Helve, Helena & Wallace, Claire 2001. Youth, Citizenship and Empowerment. Aldershot: Ashgate.
3. Percy-Smith, Barry & Thomas, Nigel (Eds.) 2009. A Handbook of Children and Young People’s Participation. Perspectives from Theory and Practice. London: Routledge. Osa I: luvut 1 ja 2, Osa II: luvut 4, 5, 8, 11, 14, 15, 16, 22 ja 24. Osa III kokonaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentti 1: Asiantuntijuus ja nuorisotyön kehittäminen

1. Parviainen Jaana (toim.) 2006. Kollektiivinen asiantuntijuus. Tampere University Press. s. 1- 264.
2. Komonen, Katja & Suurpää, Leena & Söderlund, Markus (toim.) 2012. Kehittyvä nuorisotyö. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, Julkaisuja 128.
3. Wood, Jason & Westwood, Sue & Thompson, Gil 2014. Youth Work: Preparation for Practice. Routledge.

Kirjatentti 2: Nuoret ja kansalaisuus

1. Gretschel, Anu & Kiilakoski, Tomi (toim.) 2012. Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 118.
2. Helve, Helena & Wallace, Claire 2001. Youth, Citizenship and Empowerment. Aldershot: Ashgate.
3. Percy-Smith, Barry & Thomas, Nigel (Eds.) 2009. A Handbook of Children and Young People’s Participation. Perspectives from Theory and Practice. London: Routledge. Osa I: luvut 1 ja 2, Osa II: luvut 4, 5, 8, 11, 14, 15, 16, 22 ja 24. Osa III kokonaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö