x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS06.3 Politiikantutkimus ja liikkuvuus 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa muuttoliikkeisiin ja globaaliin liikkuvuuteen liittyviä poliittisia teemoja, muun muassa hallintaan, poliittiseen toimijuuteen, sukupuoleen, identiteettipolitiikkaan ja kansallisvaltioiden rajoihin liittyviä kysymyksiä. Hän osaa analysoida globaaleja muuttoliikkeitä monimutkaisina poliittisina ilmiöinä.

Sisältö

Jaksossa tarkastellaan liikkuvuuden poliittisia reunaehtoja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Kurssiin liittyy kirjallinen lopputyö.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Tentitään kolme teosta seuraavista:
 

 1. Puumala (2012) Corporeal conjunctures no-w-here: Failed asylum seekers and the senses of the international. Acta Universitatis Tamperensis; 1744, Tampere University Press, löytyy linkistä http://tampub.uta.fi/handle/10024/66919
 2. Kynsilehto (2011) The Politics of Multivocality. Encountering Maghrebi Women in France. Acta Universitatis Tamperensis; 1644, Tampere University Press.
 3. Squire (2015) Post/humanitarian Border Politics between Mexico and the US: People, Places, Things. Basingstoke.
 4. Security Dialogue, issue 45(3) June 2014 – Border Security as Practice
 5. Forbes and Tirman (eds.) (2009) Women, Migration, and Conflict: Breaking a Deadly Cycle. Springer.
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentitään kolme teosta seuraavista:
 

 1. Puumala (2012) Corporeal conjunctures no-w-here: Failed asylum seekers and the senses of the international. Acta Universitatis Tamperensis; 1744, Tampere University Press, löytyy linkistä http://tampub.uta.fi/handle/10024/66919
 2. Kynsilehto (2011) The Politics of Multivocality. Encountering Maghrebi Women in France. Acta Universitatis Tamperensis; 1644, Tampere University Press.
 3. Squire (2015) Post/humanitarian Border Politics between Mexico and the US: People, Places, Things. Basingstoke.
 4. Security Dialogue, issue 45(3) June 2014 – Border Security as Practice
 5. Forbes and Tirman (eds.) (2009) Women, Migration, and Conflict: Breaking a Deadly Cycle. Springer.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö