x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS6.5.2 Transnationaali antropologia 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaaliantropologisen tavan käsitteellistää valtioiden rajat ylittäviä sosiaalisia ja kulttuurisia prosesseja. Opiskelija ymmärtää monipuolisesti muuttoliikkeen tuloksena syntyviä uudenlaisia sosiaalisia kenttiä ja liikkuvuuden muotoja niin empiirisesti kuin teoreettisestikin. Hän osaa tarkastella analyyttisesti ja kriittisesti ajankohtaisia ilmiöitä tästä näkökulmasta ja osaa esittää siihen liittyen mielekkäitä tutkimuskysymyksiä.

Sisältö

Opintojaksossa tarkastellaan valtioiden rajat ylittäviä (transnationaaleja) sosiaalisia ryhmiä ja prosesseja ja niiden merkitystä ihmisten elämässä erilaisissa tilanteissa ja kulttuurisissa konteksteissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

-seminaarin yhteydessä erikseen sovittava kirjallisuus

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Seminaariin liittyy kirjallinen lopputyö.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Esseen kirjoittamisesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa. Ks. myös sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman essee-ohje.

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Tentitään kolme teosta seuraavista. Kohta 1. on kaikille pakollinen, ja kohdista 2.-6. valitaan kaksi teosta.

 1. Vertovec (2009) Transnationalism. Routledge.
 2. Hans Lucht (2012) Darkness before Daybreak: African Migrants Living on the Margins in Southern Italy Today Berkeley: University of California Press. 284 p. 2011.
 3. Matyska (2013) Transnational Families in the making: The Polish Experience of Living between Poland and Finland. Tampere University Press.
 4. Korpela (2009)  More Vibes in India. TUP TAI Salazar (2010) Envisioning Eden. Mobilizing Imaginaries in Tourism and Beyond. New York: Berghahn Books.
 5. Olwig (2007) Caribbean Journeys. An Ethnography of Migration and Home in Three Family Networks. Duke University Press.
 6. Ong (2000)  Flexible Citizenship. The Cultural Logics of Transnationality. Duke University Press.
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kohdan 1. kirja on kaikille pakollinen ja kohdista 2.-6. suoritetaan 2 kirjaa.

 1. Vertovec (2009) Transnationalism. Routledge.
 2. Hans Lucht (2012) Darkness before Daybreak: African Migrants Living on the Margins in Southern Italy Today Berkeley: University of California Press. 284 p. 2011.
 3. Matyska (2013) Transnational Families in the making: The Polish Experience of Living between Poland and Finland. Tampere University Press.
 4. Korpela (2009)  More Vibes in India. TUP TAI Salazar (2010) Envisioning Eden. Mobilizing Imaginaries in Tourism and Beyond. New York: Berghahn Books.
 5. Olwig (2007) Caribbean Journeys. An Ethnography of Migration and Home in Three Family Networks. Duke University Press.
 6. Ong (2000)  Flexible Citizenship. The Cultural Logics of Transnationality. Duke University Press.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö