x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
SOP03.6 Action research as a tool for developing welfare services 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Social Sciences, Pori

Modes of study

Option 1
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Participation in course work  5 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 
Further information 

Osallistuminen opetukseen (luentoseminaariin tai verkkoseminaariin), jossa opiskelijat työstävät kurssikirjallisuudesta ja itsenäiseen tiedonhankintaan perustuvasta kirjallisuudesta esityksiä sovelluksia toimintatutkimuksesta. Opetustarjonta ja -muodot voivat vaihdella lukukausittain.

Option 2
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Written exam  5 ECTS
In Finnish
Study materials 

1. Kuula, Arja 2000. Toimintatutkimus: kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä. Tampere: Vastapaino.

2. Coghlan, David & Brannick, Teresa 2010.Doing Action Research in Your Own Organization. Third Edition. Sage. TAI Lehtonen, Jarmo & Kalliola, Satu (toim.) 2008. Dialogue in Working Life Research in Finland. Labour, Education & Society 13. Frankfurt am Main: Peter Lang.

3. Hökkä, Päivi, Paloniemi, Susanna, Vähäsantanen, Katja, Herranen, Sanna, Manninen, Mari & Eteläpelto, Anneli (toim.)2014. Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen: luovia voimavaroja työhön! Jyväskylän yliopiston verkkojulkaisun pysyvä linkki: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6020-9  TAI Ramstad, Elise & Alasoini, Tuomo (toim.) 2007. Työelämän tutkimusavusteinen kehittäminen Suomessa. Lähestymistapoja, menetelmiä, kokemuksia, tulevaisuuden haasteita. Työelämän kehittämisohjelman raportteja 53. Helsinki: Työministeriö.

Evaluation 
Numeric 1-5. 
In English
Study materials 

Literature for a Book Examination in English

1. Reason, Peter & Bradbury, Hilary (toim.) 2008. The SAGE Handbook of Action Research. Participative Inquiry and Practice. Second Edition. London: SAGE. Part I: Groundings and Part IV: Skills.

2. Coghlan, David & Brannick, Teresa 2010. Doing Action Research in Your Own Organization. Third Edition. Sage.

3. Lehtonen, Jarmo & Kalliola, Satu (toim.) 2008. Dialogue in Working Life Research in Finland. Labour, Education & Society 13. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Evaluation 
Numeric 1-5. 
Option 3
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Essay  5 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
2016–2017
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
For Open University students only
School of Social Sciences and Humanities