x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOP03.5 Arviointitutkimus 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee evaluaation eli arviointitutkimuksen ja projekti- ja ohjelmatutkimuksen perusteet ja osaa soveltaa niitä erityisesti hyvinvointipalvelujen sekä sosiaali- ja työpolitiikan kysymyksiin. Opiskelija omaksuu evaluaation myötä työelämävalmiuksia ja kehittymistä yhteiskunnalliseksi osallistujaksi. Harjoitustehtävien avulla hän oppii soveltamaan arviointia käytäntöön.

Sisältö

Arviointi- ja projektitutkimuksen teoria ja käytäntö.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Vaihtoehto 1 Osallistuminen opetukseen (verkko-opetus), essee/päiväkirja ja kirjallisuuskohdan 2 suorittaminen tentillä ja harjoitukset kontaktiopetuksena Porin kampuksella tai harjoitusten toimeksiannon seuraaminen verkossa.
Suoritusvaihtoehto 2. Essee kirjallisuudesta (kohdista 1-3) ja harjoitukset kontaktiopetuksena Porin kampuksella tai harjoitusten toimeksiannon seuraaminen verkossa.
Suoritusvaihtoehto 3. Kirjallinen tentti (kohdat 1-3) ja harjoitukset kontaktiopetuksena Porin kampuksella tai harjoitusten toimeksiannon seuraaminen verkossa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kalliola, Satu (toim.) 2014. Evaluation as a Tool for Research, Learning and Making Things Better. Cambridge Scholars Publishing.

2. Borg, Pekka, Högnabba, Stina, Kilponen, Marja-Riitta, Kopisto, Kaisa, Korteniemi, Pertti, Paananen, Ilkka & Pietilä, Niina (toim.) 2008. Arviointi työtavaksi ? kokemuksia asiakastyön arvioinnin kehittämisestä Helsingin sosiaalivirastossa. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, Oppaita ja työkirjoja 2008:2. Yliopistopaino.

JA

Kivipelto, Minna & Kotiranta, Tuija 2014. Sosiaalityön vaikuttavuuden arvioinnin kriittinen eetos saatava takaisin. Janus (22) 2, 172?182.

3. Sefton, Tom [et al.]. 2004. Taloudellinen arviointi sosiaalialalla. FinSoc arviointiraportteja 6/2004. Helsinki: Stakes.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
SOP03.5 Arviointitutkimus Pori
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
SOP03.5 Arviointitutkimus Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö