x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
SOP03.4 Expertise of the professionals of social and health care 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Social Sciences, Pori

Modes of study

Option 1
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Participation in course work 
In Finnish
Further information 

essee / päiväkirja ja kirjallisuuskohdan 2 tai 3 suorittaminen tentillä.

Option 2
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Essay 
In Finnish
Option 3
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Written exam  5 ECTS
In Finnish
Study materials 

1. Rissanen, Sari & Sinkkonen, Sirkka (toim.) 2004. Hoivayrittäjyys. Jyväskylä: PS-kustannus.

2. Österberg-Högstedt, Johanna 2009. Yrittäjänä ammatissaan sosiaali- ja terveysalalla – yrittäjyyden muotoutuminen kuntatoimijoiden ja yrittäjien näkökulmasta. Turun kauppakorkeakoulu, Sarja / Serie A -3:2009. Turku: Uniprint. http://info.tse.fi/julkaisut/vk/Ae3_2009.pdfTAI Hasanen Kirsi 2013. Narrating Care and Entrepreneurship. Tampere: Tampere University Press. Acta Universitatis Tamperensis 1808.

3. Tonttila, Kirsti 2010.Yrittäjyyden arvottaminen akateemisten nuorten argumentoinnissa. Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos, julkaisuja 2010:2. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/23388/yrittajy.pdf?sequence=2

Evaluation 
Numeric 1-5. 

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
2016–2017
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
For Open University students only
School of Social Sciences and Humanities