x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
SOP03.2 Municipal Organizations as Producers of Welfare Services 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Social Sciences, Pori

Modes of study

Option 1
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Participation in course work  5 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 
Further information 

Osallistuminen opetukseen, essee/ päiväkirja ja kirjallisuuskohdan 1 suorittaminen tentillä.

Option 2
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Written exam  5 ECTS
In Finnish
Study materials 

1. Anttiroiko, Ari-Veikko & Haveri, Arto & Karhu, Veli & Ryynänen, Aimo & Siitonen, Pentti (toim.) 2007. Kuntien toiminta, johtaminen ja hallintasuhteet. Kunnallistutkimuksia. 3. uudistettu painos. Tampere: Tampere University Press. http://uta32kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/65390/kuntien_toiminta_johtaminen_ja_hallintasuhteet_2007.pdf?sequence=1

TAI Haveri, Arto, Majoinen, Kaija & Jäntti, Anni (toim.) 2009. Haastava kuntajohtaminen. Helsinki: Suomen kuntaliitto.

2. Kananoja, Aulikki & Niiranen, Vuokko & Jokiranta, Harri 2008. Kunnallinen sosiaalipolitiikka. Osallisuutta ja yhteistä vastuuta. Jyväskylä: PS-kustannus. TAI Niiranen, Vuokko, Puustinen, Alisa, Zitting, Joakim & Kinnunen, Juha 2013. Sosiaali- ja terveyspalvelut kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 25. Acta 245. Helsinki: Suomen Kuntaliitto ja Itä-Suomen yliopisto. Kuntaliiton verkkojulkaisu.

3. Ryynänen, Aimo 2012. Kunnallishallinnon kansainväliset vaikutteet. Tampere: Tampere University Press. TAI Haveri, Arto, Stenvall, Jari & Majoinen, Kaija (toim.) 2011. Kunnallisen itsehallinnon peruskivet. Suomen kunnallistieteen yhdistys. Suomen kuntaliitto. Helsinki: Hansaprint.

Evaluation 
Numeric 1-5. 
Option 3
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Essay  5 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
2016–2017
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
For Open University students only
School of Social Sciences and Humanities