x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
SOP03.1 Welfare services and the changing welfare state 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Social Sciences, Pori

Modes of study

Option 1
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Exercise(s) 
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 
Further information 

Kaikesta oppimateriaalista tehtäviä/kotitenttejä Moodle-alustalla.

Option 2
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Written exam  5 ECTS
In Finnish
Study materials 

1. Valtioneuvoston www-sivuilta saatava voimassaoleva hallitusohjelma ja sosiaali- ja terveysministeriön www-sivuilta saatava uusin tieto vireillä olevista sosiaali- ja terveyspalveluja koskevista uudistuksista.

Lisäksi kolme (3) teosta seuraavista:

2. Särkelä, Riitta, Siltaniemi, Aki, Rouvinen-Wilenius, Päivi, Parviainen,  Heikki & Ahola, Eija (toim.) 2014. Hyvinvointitalous. Helsinki: SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry.

3. Koskiaho, Briitta 2014. Kumppanuuden sosiaalipolitiikkaa etsimässä. Setlementtijulkaisuja. United Press.

 4. Karppi, Ilari (toim.) 2013. Governance. Hallinnan uusia ulottuvuuksia. Tampere: Tampereen yliopisto.

5. Lundström Ilona 2011. Kuntien palveluhankintojen murros, tutkimus kuntien palveluhankintojen kilpailuttamisessa esiintyvistä ongelmista ja niiden syistä. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66759/978-951-44-8476-6.pdf?sequence=1

Evaluation 
Numeric 1-5. 
Option 3
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Essay  5 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
2016–2017
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
For Open University students only
School of Social Sciences and Humanities