x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILP3 Argumentaatio ja tieteenfilosofia 5 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan kriittisen ajattelun ja hyvän argumentaation taidot ovat parantuneet, ja hän ymmärtää tieteellisen tiedon luonnetta, osaa eritellä tieteellistä päättelyä ja ymmärtää havainnon roolin tutkimuksessa.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään argumentaation ja tieteellisen päättelyn teoriaa, tieteenfilosofian keskeisiä perinteitä ja teorioita, syy-vaikutus-suhteita ja tieteellistä selittämistä, muutosta tieteessä, luonnontieteiden ja ihmistieteiden välistä suhdetta sekä arvojen asemaa tieteessä. Sillä myös harjoitellaan argumenttien analyysia ja arviointia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Opetuksen yhteydessä suoritettava kirjallisuus ilmoitetaan erikseen.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
FILP3a Argumentaatio tutkimuksessa  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

JOKO

Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa & Heinlahti, Kaisa 2006. Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Helsinki: Gaudeamus.

TAI

Fisher, Alec 2004. The logic of real arguments, 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press (pp. 1-171).

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
FILP3b Johdatus tieteenfilosofaan  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

JOKO

Raatikainen, Panu 2004. Ihmistieteet ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus.

TAI

Godfrey-Smith, Peter 2003. Theory and reality: An introduction to philosophy of science. Chicago: The University of Chicago Press (pp. 1-201 and 219-242).

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Argumentation  Kirjallinen tentti  2 op
englanniksi
Oppimateriaalit 

Fisher, Alec 2004. The logic of real arguments, 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press (pp. 1-171).

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Philosophy of Science  Kirjallinen tentti  3 op
englanniksi
Oppimateriaalit 

Godfrey-Smith, Peter 2003. Theory and reality: An introduction to philosophy of science. Chicago: The University of Chicago Press (pp. 1-201 and 219-242).

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Opintojakso suoritetaan joko opetettavalla kurssilla tai kirjatentteinä (kahdessa osassa).
Opetuksen yhteydessä suoritettava kirjallisuus ilmoitetaan erikseen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö