x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILET5 Filosofia ja koulutus 5 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
FILET5 Filosofia ja koulutus 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää, miksi humanistinen sivistys on edellytys toimivalle demokratialle ja oikeudenmukaiselle yhteiskunnalle.

Sisältö

Opintojaksossa tutustutaan ajankohtaiseen keskusteluun humanistisen koulutuksen merkityksestä peruskoulussa, lukiossa ja yliopistossa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Kirjatentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Lisätietoja 

Nussbaumin teos voidaan suorittaa myös esseellä.

Pääsääntöisesti kirjatentti. Nussbaumin teos voidaan suorittaa myös esseellä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakson suorittaminen kirjatentillä edellyttää seuraavien kirjojen opiskelua:

Nussbaum, Martha 2011. Talouskasvua tärkeämpää (voidaan suorittaa myös esseellä).

JA

Valitse toinen seuraavista:

a. Tomperi, Tuukka ja Juuso, Hannu (toim.) 2008. Sokrates koulussa. Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa (sivut 9-282).

TAI

b. Hadot, Pierre 2010. Mitä on Antiikin filosofia? (sivut 15-239)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö