x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
STYA3A Working with Clients - Theories and Methods 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Social Work
Corresponding course units in the curriculum
School of Social Sciences and Humanities
Curricula 2012 – 2015

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
STYA3A1 Asiakastyön teoriat, kirjallisuus   Written exam  2 ECTS
In Finnish
Study materials 

1. Healy, Karen 2014. Social Work Theories in Context. Creating Frameworks for Practice. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

STYA3A2 Asiakastyön menetelmät, luennot   Participation in course work  3 ECTS
In Finnish
Study materials 

1. Koski-Jännes, Anja & Riittinen, Liisa & Saarnio, Pekka (toim.) 2008. Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Helsinki: Tammi.

2. Mullender, Audrey & Ward, David & Fleming, Jennie 2013. Empowerment in Action. Self-Directed Groupwork. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

3. Seikkula, Jaakko & Arnkil, Tom Erik 2005. Dialoginen verkostotyö. Helsinki: Tammi.

4. Sommers-Flanagan, Rita & Sommers-Flanagan, John 2009.  Clinical Interviewing.  Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons Wiley. Chapters 1-4.

5. Särkelä, Antti 2001 tai 2011. Välittäminen ammattina. Näkökulmia sosiaaliseen auttamistyöhön. Tampere: Vastapaino.

Further information 

Luennot, osallistuminen opetukseen, essee.

Opiskelijat laativat ryhmäesseen luentojen ja opintojakson kirjallisuuden pohjalta.

 

Option 2
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
STYA3A1 Asiakastyön teoriat, lukupiiri  Participation in course work  2 ECTS
In Finnish
Study materials 

ks. sosiaalityön tutkinto-ohjelman lukupiiriohje

1. Healy, Karen 2014. Social Work Theories in Context. Creating Frameworks for Practice. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

STYA3A2 Asiakastyön menetelmät, luennot   Participation in course work  3 ECTS
In Finnish
Study materials 

1. Koski-Jännes, Anja & Riittinen, Liisa & Saarnio, Pekka (toim.) 2008. Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Helsinki: Tammi.

2. Mullender, Audrey & Ward, David & Fleming, Jennie 2013. Empowerment in Action. Self-Directed Groupwork. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

3. Seikkula, Jaakko & Arnkil, Tom Erik 2005. Dialoginen verkostotyö. Helsinki: Tammi.

4. Sommers-Flanagan, Rita & Sommers-Flanagan, John 2009.  Clinical Interviewing.  Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons Wiley. Chapters 1-4.

5. Särkelä, Antti 2001 tai 2011. Välittäminen ammattina. Näkökulmia sosiaaliseen auttamistyöhön. Tampere: Vastapaino.

Further information 

Luennot, osallistuminen opetukseen, essee.

Opiskelijat laativat ryhmäesseen luentojen ja opintojakson kirjallisuuden pohjalta.

 

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
2016–2017
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
For Open University students only
School of Social Sciences and Humanities