x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
STYP1 Basics of Social Work 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Social Work
Corresponding course units in the curriculum
School of Social Sciences and Humanities
Curricula 2012 – 2015
STYP1 Basics of Social Work 5 ECTS

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
STYP1A Sosiaalityön peruskurssi, luennot   Participation in course work  2 ECTS
In Finnish
Further information 

Luennot pakolliset sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

 

STYP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus, kirjallisuus   Written exam  3 ECTS
In Finnish
Study materials 

1. Toikko, Timo 2005. Sosiaalityön ideat.  Johdatus sosiaalityön historiaan. Tampere: Vastapaino.

2. Shaw, Ian & Briar-Lawson, Katharine & Orme, Joan & Ruckdeschel, Roy 2010. The SAGE Handbook of Social Work Research. SAGE. Luetaan Editioral essay sekä osiot I, II, IV.

3. Roivainen, Irene & Heinonen, Jari & Ylinen, Satu 2011. Köyhä byrokratian rattaissa. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö. TAI Günther, Kirsi ym. 2013. Asiakaslähtöisyys vakavaa mielen sairautta sairastavien nuorten aikuisten kuntoutuskurssilla. Etnometodologinen tapaustutkimus. Tampere: Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry.

Option 2
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
STYP1A Sosiaalityön peruskurssi, kirjallisuus   Written exam  2 ECTS
In Finnish
Study materials 

1. Juhila, Kirsi 2006. Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Tampere: Vastapaino.

2. Pohjola, Anneli & Laitinen, Merja  & Seppänen, Marjaana (toim.) 2014. Rakenteellinen sosiaalityö. Kuopio: UNIpress.

STYP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus, kirjallisuus   Written exam  3 ECTS
In Finnish
Study materials 

1. Toikko, Timo 2005. Sosiaalityön ideat.  Johdatus sosiaalityön historiaan. Tampere: Vastapaino.

2. Shaw, Ian & Briar-Lawson, Katharine & Orme, Joan & Ruckdeschel, Roy 2010. The SAGE Handbook of Social Work Research. SAGE. Luetaan Editioral essay sekä osiot I, II, IV.

3. Roivainen, Irene & Heinonen, Jari & Ylinen, Satu 2011. Köyhä byrokratian rattaissa. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö. TAI Günther, Kirsi ym. 2013. Asiakaslähtöisyys vakavaa mielen sairautta sairastavien nuorten aikuisten kuntoutuskurssilla. Etnometodologinen tapaustutkimus. Tampere: Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities