x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
STYP1 Basics of Social Work 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Social Work
Corresponding course units in the curriculum
School of Social Sciences and Humanities
Curricula 2012 – 2015
STYP1 Basics of Social Work 5 ECTS

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
STYP1A Sosiaalityön peruskurssi, luennot   Participation in course work  2 ECTS
In Finnish
Further information 

Luennot pakolliset sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

 

STYP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus, kirjallisuus   Written exam  3 ECTS
In Finnish
Study materials 

1. Toikko, Timo 2005. Sosiaalityön ideat.  Johdatus sosiaalityön historiaan. Tampere: Vastapaino.

2. Shaw, Ian & Briar-Lawson, Katharine & Orme, Joan & Ruckdeschel, Roy 2010. The SAGE Handbook of Social Work Research. SAGE. Luetaan Editioral essay sekä osiot I, II, IV.

3. Roivainen, Irene & Heinonen, Jari & Ylinen, Satu 2011. Köyhä byrokratian rattaissa. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö. TAI Günther, Kirsi ym. 2013. Asiakaslähtöisyys vakavaa mielen sairautta sairastavien nuorten aikuisten kuntoutuskurssilla. Etnometodologinen tapaustutkimus. Tampere: Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry.

Option 2
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
STYP1A Sosiaalityön peruskurssi, kirjallisuus   Written exam  2 ECTS
In Finnish
Study materials 

1. Juhila, Kirsi 2006. Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Tampere: Vastapaino.

2. Pohjola, Anneli & Laitinen, Merja  & Seppänen, Marjaana (toim.) 2014. Rakenteellinen sosiaalityö. Kuopio: UNIpress.

STYP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus, kirjallisuus   Written exam  3 ECTS
In Finnish
Study materials 

1. Toikko, Timo 2005. Sosiaalityön ideat.  Johdatus sosiaalityön historiaan. Tampere: Vastapaino.

2. Shaw, Ian & Briar-Lawson, Katharine & Orme, Joan & Ruckdeschel, Roy 2010. The SAGE Handbook of Social Work Research. SAGE. Luetaan Editioral essay sekä osiot I, II, IV.

3. Roivainen, Irene & Heinonen, Jari & Ylinen, Satu 2011. Köyhä byrokratian rattaissa. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö. TAI Günther, Kirsi ym. 2013. Asiakaslähtöisyys vakavaa mielen sairautta sairastavien nuorten aikuisten kuntoutuskurssilla. Etnometodologinen tapaustutkimus. Tampere: Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
2015–2016
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
For Open University students only
School of Social Sciences and Humanities