x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
SOS6.6.4 Youth Groups and Group Work 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Social Sciences

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
SOS664A Nuorten ryhmät ja ryhmän ohjaus, kirjallisuus  Written exam  3 ECTS
In Finnish
Study materials 

1. Niemistö, Raimo 1998 tai uudempi painos. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Kirja tavoitteellisen ryhmän kehittymisestä teorian käsittein ja käytännön esimerkein. Helsinki: Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia.

2. Harinen, Päivi & Heikura, Mari & Lehmus, Heikki & Vallisto, Matias 2008. Tappelua takapenkillä:
kokemuksia kohdennetun nuorisotyön poikien pienryhmätoiminnasta. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, Nuorisotutkimusverkosto, Juvenes.

sekä toinen seuraavista:

3. Korkiamäki, Riikka 2013. Kaveria ei jätetä!: sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Tampere : Tampere University Press, 2013. TAI Salmivalli, Christina. 2005. Kaverien kanssa: vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys. Jyväskylä : PS-kustannus.

Evaluation 
Numeric 1-5. 
Further information 

Kirjallisuus suositellaan tentittäväksi ennen ryhmänohjauksen harjoituksia.

SOS664B Nuorten ryhmät ja ryhmän ohjaus, harjoitukset  Participation in course work  2 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Pass/fail. 

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Education
Optional courses in intermediate studies (Adult Education and Education)
School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
2016–2017
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
For Open University students only
School of Social Sciences and Humanities