x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS6.6.2 Nuorisokasvatuksen ja nuorisotyön teoreettisia suuntauksia 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää nuorisokasvatuksen ja nuorisotyön teorian luonteen ja rakenteen sekä tuntee keskeisimmät teoriat.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään nuorisokasvatuksen ja ? työn teorian merkitystä ja sisältöä sekä teoriasuuntauksia klassikoista nykyisiin virtauksiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Nivala, Elina & Saastamoinen, Mikko (toim.) 2007 tai uudempi. Nuorisokasvatuksen teoria – perusteita ja puheenvuoroja. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, Julkaisuja 73.

2. Hoikkala, Tommi & Sell, Anna (toim.) 2007. Nuorisotyötä on tehtävä. Menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 76. Osa I.

sekä yksi seuraavista:

3. Batsleer, Jane 2008. Informal Learning in Youth Work. Sage Publications. TAI Belton, Brian 2009. Developing Critical Youth Work Theory. Sense Publishers. TAI Roberts, Jay W. 2011. Beyond Learning by Doing: Theoretical Currents in Experiential Education. Routledge. TAI Hodgson, Chris & Berry, Matt (Eds.) 2011.  Adventure Education – An Introduction. Routledge. TAI Böhnisch, Lothar 2008. Sozialpädagogik der Lebensalter: eine Einführung. Juventa. Luvut 1-5 ja 8.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Nivala, Elina & Saastamoinen, Mikko (toim.) 2007 tai uudempi. Nuorisokasvatuksen teoria – perusteita ja puheenvuoroja. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, Julkaisuja 73.

2. Hoikkala, Tommi & Sell, Anna (toim.) 2007. Nuorisotyötä on tehtävä. Menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 76. Osa I.

sekä yksi seuraavista:

3. Batsleer, Jane 2008. Informal Learning in Youth Work. Sage Publications. TAI Belton, Brian 2009. Developing Critical Youth Work Theory. Sense Publishers. TAI Roberts, Jay W. 2011. Beyond Learning by Doing: Theoretical Currents in Experiential Education. Routledge. TAI Hodgson, Chris & Berry, Matt (Eds.) 2011.  Adventure Education – An Introduction. Routledge. TAI Böhnisch, Lothar 2008. Sozialpädagogik der Lebensalter: eine Einführung. Juventa. Luvut 1-5 ja 8.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö