x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
SOS6.4.3 Feminist politics and expertise 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Social Sciences
Corresponding course units in the curriculum
School of Social Sciences and Humanities
Curricula 2012 – 2015

Keywords

Strategic themes: Sustainable development

Modes of study

Option 1
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Participation in course work  5 ECTS
In Finnish
Study materials 

Kurssin lukemisto ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Evaluation 
Numeric 1-5. 
Option 2
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Written exam  5 ECTS
In Finnish
Study materials 

Tentitään kolme teosta seuraavista:

Julkunen (2010) Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit. Tampere: Vastapaino.

Kantola, Nousiainen & Saari (toim.) (2012) Tasa-arvo toisin nähtynä. Oikeuden ja politiikan näkökulmia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Helsinki: Gaudeamus.

Keskinen, Tuori, Irni & Mulinari (toim.) (2009) Complying with Colonialism: Gender, Race and Ethnicity in the Nordic Region. Ashgate.

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=271352

Spade (2011) Normal Life. Administrative Violence, Critical Trans Politics, and the Limits of Law. Brooklyn: South End Press.

Squires (2007) The New Politics of Gender Equality. New York: Palgrave Macmillan.

Ylöstalo (2012) Tasa-arvotyön tasa-arvot. Tampere: Tampere University Press.

http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-8656-2.pdf

Evaluation 
Numeric 1-5. 
Option 3
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Essay  5 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 
Further information 

Esseen kirjoittamisesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa. Ks. myös sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman essee-ohje.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
2016–2017
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
Period I Period II Period III Period IV
SOS6.4.3 Tasa-arvon edistäminen työnä (verkkokurssi) Location independent teaching
For Open University students only
School of Social Sciences and Humanities