x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS6.3.3 Sosiologian valinnainen teemaopintojakso 10 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee 1-2 valitsemaansa sosiaalitieteiden teema-aluetta. Opiskelija osaa koota ja käsitellä tietoa valituilta teema-alueilta yhteistyössä kurssien opettajien ja opiskelijoiden kanssa.

Sisältö

Opintojakson sisältö vaihtelee valittujen teemojen ja niiden opintojaksojen mukaan. Opiskelija valitsee oman kiinnostuksensa mukaan kaksi kurssia kohdasta Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teema. Teeman valinta ja opiskelu tukevat kandidaatin tutkielman ja myöhemmin pro gradu –tutkielman kirjoittamista. Teemojen ja opintojaksojen valinnasta keskustellaan HOPSin yhteydessä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Opiskelija valitsee kurssin vuosittain vuosittain vaihtuvasta yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintojen tarjonnasta.

Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Opiskelija valitsee kurssin vuosittain vuosittain vaihtuvasta yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintojen tarjonnasta.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Vuosittaisessa opetusohjelmassa ilmoitetaan tämän opintojakson suorituksiksi käyvät kurssit. Opintojakson voi suorittaa myös tenttimällä ao. opintojaksojen kirjallisuuden (ks. tenttikirjat opintojakson tiedoista opinto-oppaassa).

Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Opiskelija valitsee kurssin vuosittain vuosittain vaihtuvasta yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintojen tarjonnasta.

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Vuosittaisessa opetusohjelmassa ilmoitetaan tämän opintojakson suorituksiksi käyvät kurssit. Opintojakson voi suorittaa myös tenttimällä ao. opintojaksojen kirjallisuuden (ks. tenttikirjat opintojakson tiedoista opinto-oppaassa).

Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Opiskelija valitsee oman kiinnostuksensa mukaiset ja asiantuntijuuden kehittämiseen soveltuvat teemakurssit. Kurssit valitaan Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat –kokonaisuudesta vuosittain nimettävistä kursseista ja ne löytyvät vuosittaisesta opetusohjelmasta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
SOS04.2 Youth Transition to Adulthood Paikkakunnasta riippumaton opetus
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
SOS04.3 Hajoavat perheet Paikkakunnasta riippumaton opetus
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö