x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS6.2.4 Ryhmät ja ryhmien väliset suhteet 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee ryhmätutkimuksen keskeiset käsitteet ja tutkimuskysymykset. Hän osaa tarkastella esimerkiksi ryhmän sisäisiä ja ryhmien välisiä suhteita, ennakkoluuloja, ryhmän luovuutta sekä organisaatiokulttuuria. Opiskelija osaa kriittisesti soveltaa ryhmätutkimuksen tuloksia omaan elinympäristöönsä.

Sisältö

Opintojakso harjaannuttaa havainnoimaan ja analysoimaan ryhmien toimintaa ja ryhmien välisiä suhteita.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Seminaari/työpaja  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

ks. sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman lukupiiri-ohje

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Esseen kirjoittamisesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa. Ks. myös sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman essee-ohje.

Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Kirjatentissä tentitään 3 vapaasti valittavaa kirjaa seuraavista:

1. Brown, R. (2010) Prejudice. Its Social Psychology. Wiley-Blackwell, (2nd Revised Edition).

2. Postmes, T. & Branscombe, N. (toim.) (2010) Rediscovering Social Identity. Psychology Press.

3. Alvesson, M. (2002) Understanding Organizational Culture. Sage.

4. Billig, M. (1996) Banal Nationalism. Sage.

5. Nijstad, B.A. (2009) Group Performance, Psychology Press.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentissä tentitään 3 vapaasti valittavaa kirjaa seuraavista:

1. Brown, R. (2010) Prejudice. Its Social Psychology. Wiley-Blackwell, (2nd Revised Edition).

2. Postmes, T. & Branscombe, N. (toim.) (2010) Rediscovering Social Identity. Psychology Press.

3. Alvesson, M. (2002) Understanding Organizational Culture. Sage.

4. Billig, M. (1996) Banal Nationalism. Sage.

5. Nijstad, B.A. (2009) Group Performance, Psychology Press.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö