x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
SOS10.10.1 Ideal background of well-being and special issues 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Social Sciences
Corresponding course units in the curriculum
School of Social Sciences and Humanities
Curricula 2012 – 2015

Learning outcomes

Student is familiar with the special questions of well-being of an individual and society. Based on recent research traditions, student knows how to analyse and report the basic research questions regarding well-being in society and well-being of an indivudual. Student understands and knows how to apply the theoretical approaches in different disciplines in well-being and malaise issues.

Contents

Book exam

Modes of study

Option 1
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Participation in course work  5 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 
Option 2
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Essay  5 ECTS
In Finnish
Study materials 

Valitaan seuraavista vaihtoehdoista 3 kirjaa, joista kustakin 1 essee

Suomeksi tai englanniksi

 • Diener E. & Suh E. M. (toim.) 2008. Culture and Subjective Well-Being. Chapters 1-10. The MIT Press.
 • Nussbaum M. 2011. Talouskasvua tärkeämpää: miksi demokratia tarvitsee humanistista sivistystä? Gaudeamus.
 • Nussbaum M. 2010. Not For Profit - Why Democracy Needs the Humanities. Princeton University Press.
 • Ojanen M. 2007. Positiivinen psykologia. Edita.
 • Pilgrim, D. , Rogers, A., & Pescosolido, B. 2011. (Toim.) The SAGE Handbook of Mental Health and Illness. LA: Sage. Luku 1, kappaleet 1-13. E-kirja (www. LISÄTÄÄN)
 • Oksanen A. & Salonen M. 2011.  Toiminnallisia loukkuja. Hyvinvointi ja eriarvoisuus yhteiskunnassa. Vastapaino.
 • Kuusela & Saastamoinen. 2014. Hyvän elämän sosiaalipsykologia. Toimijuus, tunteet ja hyvinvointi. UNIPRESS.
Evaluation 
Numeric 1-5. 
Further information 

Esseen kirjoittamisesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa. Ks. myös sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman essee-ohjeet.

In English
Evaluation 
Numeric 1-5. 

Evaluation

Numeric 1-5.

Study materials

Student chooses three books of the following:
•    Diener E. & Suh E. M. (toim.) 2008. Culture and Subjective Well-Being. Chapters 1-10. The MIT Press.
•     Helkama K. 2009. Moraalipsykologia. Hyvän ja pahan tällä puolen. Edita.
•    De Nora T. 2000. Music in Everyday life. Cambridge : Cambridge University Press.
•    Nussbaum M. 2011. Talouskasvua tärkeämpää: miksi demokratia tarvitsee humanistista sivistystä? Gaudeamus.  TAI Nussbaum M. 2010. Not For Profit - Why Democracy Needs the Humanities. Princeton University Press.
•    Ojanen M. 2007. Positiivinen psykologia. Edita.
•    Oksanen A. & Salonen M. 2011.  Toiminnallisia loukkuja. Hyvinvointi ja eriarvoisuus yhteiskunnassa. Vastapaino.
•    Schwartz S.H. 2011Kulttuuriset arvo-orientaatiot. Kansallisten erojen luonne ja seuraukset. Limor kustannus.

Belongs to following study modules

School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
2016–2017
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Social Sciences and Humanities