x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HISA1B Valinnaiset menetelmäopinnot 0–15 op
Vastuutaho
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaisia historiantutkimuksen menetelmiä ja lähestymistapoja sekä osaa käyttää aineistojen ja tutkimustehtävien kannalta relevantteja menetelmiä.

Sisältö

Menetelmiin perehdytään menetelmäkursseilla, esseillä tai kirjatenteillä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Opintojaksoa voi suorittaa kirjatentein valitsemalla oheisesta kirjallisuudesta kolme kirjaa. Jos suorittaa kirjatentillä vain 5 op, kirjoja voi valita molemmista ryhmistä. Kirjatentein voi suorittaa korkeintaan 10 op. Tällöin on valittava kolme kirjaa sekä ryhmästä "Näkökulmia" että ryhmästä "Historian tutkimusprosessi".

 

Näkökulmia (5 op)

Arnold John H., History. A Very Short Introduction (2000)

Burke Peter, History & Social Theory (2005)

Cannadine David (ed.), What is History Now? (2002 tai uudempi)

Clark Elisabeth, History, Theory, Text (2004)

Gunn Simon & Faire Lucy (eds.), Research Methods for History (2012)

Haapala Pertti, Sosiaalihistoria (1989)

Hakosalo Heini & Jalagin Seija & Junila Marianne & Kurvinen Heidi (toim.), Historiallinen elämä. Biografia ja historiantutkimus (2014)

Hyrkkänen Markku, Aatehistorian mieli (2002)

Immonen Kari & Leskelä-Kärki Maarit (toim.), Kulttuurihistoria (2001)

MacMillan Margareth, Dangerous Games. The Uses and Abuses of History (2009 tai uudempi)

Spiegel Gabrielle M. (ed.), Practicing History. New Directions in Historical Writing after the Linguistic Turn (2005)

 

Historian tutkimusprosessi (5 op)

Abrams Lynn, Oral History Theory (2010)

Arnold John H., What is Medieval History? (2007 tai uudempi)

Autio Sari, ym. (toim.), Historioitsijan arki ja tutkimuksen prosessi (2001)

Caine Barbara, Biography and History (2010)

Cohen Deborah & O'Conner Maura (ed.), Comparison and History. Europe in Cross-National Perspective (2004)

Donelly Mark & Norton Claire, Doing History (2011)

Fingerroos Outi, ym. (toim.), Muistitietotutkimus (2006)

Jordanova Ludmilla, History in Practice (2006)

Leskelä-Kärki Maarit & Lahtinen Anu & Vainio-Korhonen Kirsi (toim.), Kirjeet ja historiantutkimus (2011)

Skinner Quentin, Visions of Politics, vol. 1. Regarding Method (2002)

Tosh John, The Pursuit of History (2006 tai uudempi)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Essee 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Esseesuorituksesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Opintoja voi suorittaa menetelmäkursseilla, kirjatenteillä tai esseillä kuitenkin niin, että kirjatenteillä voi suorittaa korkeintaan 10 opintopistettä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opintojakso on pakollinen niille historian tutkinto-ohjelman opiskelijoille, jotka eivät suorita opettajan pedagogisia opintoja.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Menetelmäopinnot (Historia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Menetelmäopinnot (Historia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö