x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
HISA1B Optional Methodological Courses 0–15 ECTS
Organised by
Degree Programme in History
History
Corresponding course units in the curriculum
School of Social Sciences and Humanities
Curricula 2012 – 2015
HISA1B Optional Methodological Courses 0–15 ECTS

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Participation in course work 
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 
Written exam 
In Finnish
Study materials 

Opintojaksoa voi suorittaa kirjatentein valitsemalla oheisesta kirjallisuudesta kolme kirjaa. Jos suorittaa kirjatentillä vain 5 op, kirjoja voi valita molemmista ryhmistä. Kirjatentein voi suorittaa korkeintaan 10 op. Tällöin on valittava kolme kirjaa sekä ryhmästä "Näkökulmia" että ryhmästä "Historian tutkimusprosessi".

 

Näkökulmia (5 op)

Arnold John H., History. A Very Short Introduction (2000)

Burke Peter, History & Social Theory (2005)

Cannadine David (ed.), What is History Now? (2002 tai uudempi)

Clark Elisabeth, History, Theory, Text (2004)

Gunn Simon & Faire Lucy (eds.), Research Methods for History (2012)

Haapala Pertti, Sosiaalihistoria (1989)

Hakosalo Heini & Jalagin Seija & Junila Marianne & Kurvinen Heidi (toim.), Historiallinen elämä. Biografia ja historiantutkimus (2014)

Hyrkkänen Markku, Aatehistorian mieli (2002)

Immonen Kari & Leskelä-Kärki Maarit (toim.), Kulttuurihistoria (2001)

MacMillan Margareth, Dangerous Games. The Uses and Abuses of History (2009 tai uudempi)

Spiegel Gabrielle M. (ed.), Practicing History. New Directions in Historical Writing after the Linguistic Turn (2005)

 

Historian tutkimusprosessi (5 op)

Abrams Lynn, Oral History Theory (2010)

Arnold John H., What is Medieval History? (2007 tai uudempi)

Autio Sari, ym. (toim.), Historioitsijan arki ja tutkimuksen prosessi (2001)

Caine Barbara, Biography and History (2010)

Cohen Deborah & O'Conner Maura (ed.), Comparison and History. Europe in Cross-National Perspective (2004)

Donelly Mark & Norton Claire, Doing History (2011)

Fingerroos Outi, ym. (toim.), Muistitietotutkimus (2006)

Jordanova Ludmilla, History in Practice (2006)

Leskelä-Kärki Maarit & Lahtinen Anu & Vainio-Korhonen Kirsi (toim.), Kirjeet ja historiantutkimus (2011)

Skinner Quentin, Visions of Politics, vol. 1. Regarding Method (2002)

Tosh John, The Pursuit of History (2006 tai uudempi)

Evaluation 
Numeric 1-5. 
Essay 
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 
Further information 

Esseesuorituksesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Social Sciences and Humanities
Methodology (History)
School of Social Sciences and Humanities
Methodology (History)
School of Social Sciences and Humanities