x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
HISA4 BA Seminar and BA Thesis 10 ECTS
Organised by
Degree Programme in History
History
Preceding studies
Compulsory:
Corresponding course units in the curriculum
School of Social Sciences and Humanities
Curricula 2012 – 2015
HISA4 BA Seminar and BA Thesis 10 ECTS

Keywords

Strategic themes: Responsible conduct of research

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Participation in course work 
In Finnish
Evaluation 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen JA opponointi JA kandidaattiseminaariesitelmä

Further information 

Kandidaattiseminaariesitelmä ja praktikum-työ suositellaan tehtäväksi eri aiheesta.

Thesis / dissertation 
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 
Further information 

Kandidaatintutkielma laaditaan kandidaattiseminaariesitelmästä saadun palautteen pohjalta.

Historiaa valinnaisina opintoina suorittavat laativat kandidaatintutkielmaa vastaavan aineopintojen tutkielman kandidaattiseminaariesitelmästä saamansa palautteen pohjalta.

Tutkielmaan liittyy kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities