x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
HISA2 Thematic Courses 10–20 ECTS
Organised by
Degree Programme in History
History
Corresponding course units in the curriculum
School of Social Sciences and Humanities
Curricula 2012 – 2015
HISA2 Thematic Courses 10–20 ECTS

Keywords

Strategic themes: Internationalisation

Learning outcomes

After completing the thematic courses, the student acknowledges the multidimensional nature of the field of historical studies. The student will also be able to analyze historical phenomena and their interconnections.

Contents

The student can choose thematic courses freely.

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Participation in course work 
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 
Essay 
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 
Further information 

Esseesuorituksesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Written exam 
In Finnish
Study materials 

Tenttikirjallisuus:

Sukupuoli ja perhe

Aapola Sinikka & Kaarninen Mervi, Nuoruuden vuosisata (2003); Abrams Lynn, The Making of Modern Woman (1999 tai uudempi); Katajala-Peltomaa Sari & Vuolanto Ville, Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla (2013); Pulkkinen Tuija & Soranen Anttu, Siveellisyydestä seksuaalisuuteen (2011) 5 op

Talous ja teollistuminen

Landes David S., The Unbound Prometheus. Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present (2nd edition, 2003); Peltonen Matti (toim.), Suomen maatalouden historia 2 (2004); Schön Lennart, Maailman taloushistoria. Teollinen aika (2012) 5 op

Kriisit ja jälleenrakennus

Buchanan Tom, Europe's Troubled Peace 1945-2000 (2006); Gerwarth Robert & Horne John, Sodasta rauhaan. Väkivallan vuodet Euroopassa 1918-1923 (2013); Kinnunen Tiina & Kivimäki Ville (toim.), Finland in World War II. History, Memory, Interpretations (2012) 5 op

Kulttuurien kohtaaminen

Bo Stråth (toim.), Europe and the Other and Europe as the Other (2010 uudistettu painos), s. 11-44, 67-86, 113-228, 279-420; Levine Philippa, The British Empire (2013); Lewis Bernard, The Muslim Discovery of Europe (2001) 5 op 

(Erikoissopimuksesta Stråthin kirjan tilalle voi valita vanhojen vaatimusten kirjan Berger Stefan & Lorenz Chris (eds.), The Contested Nation. Ethnicity, Class, Religion and Gender in National Histories (2008) ss. 1-282 ja 531-552)

Uskonto, tiede ja maailmankuva

Katajala-Peltomaa Sari ja Toivo Raisa, Noitavaimo ja neitsytäiti. Naisten arki keskiajalta uudelle ajalle (2009); Mustakallio Katariina, Uskonto ja yhteisö antiikin Roomassa (2008); Rossi Paolo, Modernin tieteen synty Euroopassa (2009); Heikkinen Anja ja Leino-Kaukiainen Pirkko (toim.), Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle (2011), ss. 11-36, 74-140, 327-388 ja 405-570. 5 op

Terveys ja ympäristö

Huisman Frank & Oosterhuis Harry (eds.), Health and Citizenship. Political Cultures of Health in Modern Europe (2013); McNeill J. R., Something New under the Sun. An Environmental History of the Twentieth-Century World (2001); Pietikäinen Petteri, Hulluuden historia (2013) 5 op

Kaupunki

Clark Peter, European Cities and Towns, 400-2000 (2009); Daum Andreas W. & Mauch Christof (eds.), Berlin - Washington, 1800-2000. Capital Cities, Cultural Representation, and National Identities (2011); Lento Katri & Olsson Pia (toim.), Muistin kaupunki. Tulkintoja kaupungista muistin ja muistamisen paikkana (2013) 5 op

Lähitieteiden keskeiset kysymykset

Suoritetaan oman valinnan mukaan 5 op YKY:n yhteisiä teemaopintoja.

Muista tai vaihtoehtoisista kirjoista voi myös sopia tenttien vastaanottajien kanssa erikseen.

Evaluation 
Numeric 1-5. 

Lecture courses when available. Essays or book exams will be agreed upon with the responsible teacher.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
2015–2016
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
For Open University students only
School of Social Sciences and Humanities