x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKYYHT5 Verkostoitunut maailma 5 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/YKY
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää globaalin ja suomalaisen yhteiskunnallisen kehityksen yhteen kietoutumisen ja keskeiset piirteet 1900-luvun alusta nykypäivään. Opiskelija kykenee hahmottamaan globaalihistorian keskeiset kehityslinjat ja miten Suomen historia integroituu siihen. Opiskelija osaa kuvata aikakautta koskevat keskeiset historialliset tulkinnat ja niiden muutokset.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään globaaliin ja suomalaiseen yhteiskuntahistoriaan 1900-luvun alusta nykypäivään vertailevasta näkökulmasta. Yhteiskuntahistoria sisältää yhteiskunnallisen kehityksen sosiaalisen, taloudellisen, poliittisen ja kulttuurisen ulottuvuuden. Opintojaksossa perehdytään myös historiallisten prosessien tulkintakiistoihin.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Suositeltu suoritusajankohta on opintojen 1. vuoden syksy tai 1. vuoden kevät.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Meinander Henrik, Tasavallan tiellä. Suomi kansalaissodasta 2010-luvulle (2012); Saunier Pierre-Yves, Transnational History (2013); Saari Juho (toim.), Historiallinen käänne (2006) TAI Ojala Jari et. al. (toim.), Suomen rakennehistoria (2015)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Huomaa opintojaksojen vastaavuudet!

2015-18 opetussuunnitelman jakso HISP4 Modernisoituva yhteiskunta vastaa 2012-15 opetussuunnitelman jaksoa HISP5 Maailmanhistoria.

2015-18 opetussuunnitelman jakso YKYYHT5 Verkostoitunut maailma vastaa 2012-2015 opetussuunnitelman jaksoa YKYY4 Suomalaisen yhteiskunnan historia vuodesta 1809 nykyaikaan.

Näin ollen:

Jos olet suorittanut vuosien 2012-2015 vaatimusten mukaisen YKYY4?kurssin, historian perusopintokokonaisuuteen sinun pitää suorittaa nykyinen (2015-2018) HISP4-kurssi.

Jos olet suorittanut vuosien 2012-2015 vaatimusten mukaisen HISP5-kurssin, historian perusopintokokonaisuuteen sinun pitää suorittaa nykyinen (2015-2018) YKYYHT5-kurssi.

Jos olet suorittanut tätä vanhempien vaatimusten HISOP4 -kurssin, historian perusopintokokonaisuuteen sinun pitää suorittaa nykyinen (2015-2018) HISP4-kurssi.

Jos olet suorittanut tätä vanhempien vaatimusten HISOP5 -kurssin, historian perusopintokokonaisuuteen sinun pitää suorittaa nykyinen (2015-2018) YKYYHT5-kurssi.

Jos olet YKYn opiskelija (mutta et opiskele historian perusopintokokonaisuutta), ja olet suorittanut vuosien 2012-2015 vaatimusten mukaisen YKYY4-kurssin, tämä vastaa nykyisen (2015-2018) opetussuunnitelman mukaista YKYYHT5-kurssia, ja siten korvaa 5 op yksikön yhteisistä opinnoista.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö