x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILP5 Tieto-oppi ja metafysiikka 5 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa ja osaa kuvata tieto-opin (eli epistemologian) ja metafysiikan keskeiset tutkimusaiheet, käsitteet, lähestymistavat ja argumentit. Hän tunnistaa erilaisia tiedon käsitteitä ja niiden käyttöyhteyksiä, kuten ns. klassisen tiedon käsitteen. Hän tuntee myös keskeisimmät havaintoa ja oikeutusta koskevat teoriat ja niitä koskevan kritiikin. Hän ymmärtää metafysiikan käsitteiden erilaisia merkityksiä sekä hahmottaa yleisen metafysiikan keskeiset kysymykset ja niiden vastausyritykset ja osaa myös arvioida näitä vastauksia.

Sisältö

Opintojakson tieto-oppiin keskittyvässä osassa tarkastellaan tiedon lajeja, skeptisismin ongelmaa, perinteistä tiedon määritelmää ja siitä käytyä keskustelua, uskomusten oikeuttamista koskevia näkemyksiä sekä erilaisia naturalistisia ja ei-naturalistia tietokäsityksiä. Opintojakson metafysiikkaosuus perehdyttää opiskelijan erilaisiin olemassaolon ja olemisen ymmärtämisen tapoihin ja olevan yleisimpiä kategorioita koskevaan nykykeskusteluun.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
FILP5a Tieto-oppi   Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
FILP5b Metafysiikka  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
FILP5a Tieto-oppi   Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
FILP5b Metafysiikka  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Conee, Earl & Sider, Theodore 2005. Riddles of Existence. Oxford: Oxford University Press.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
FILP5b Metafysiikka  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
FILP5a Tieto-oppi   Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Toinen seuraavista:

a. Lammenranta, Markus 1993. Tietoteoria. Helsinki: Gaudeamus.

TAI

b. BonJour, Laurence 2010. Epistemology: Classical Problems and Responses. 2nd edition. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
FILP5a Tieto-oppi   Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Toinen seuraavista:

a. Lammenranta, Markus 1993. Tietoteoria. Helsinki: Gaudeamus.

TAI

b. BonJour, Laurence 2010. Epistemology: Classical Problems and Responses. 2nd edition. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
FILP5b Metafysiikka  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Conee, Earl & Sider, Theodore 2005. Riddles of Existence. Oxford: Oxford University Press.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 5
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
FILP5a Epistemology  Kirjallinen tentti  3 op
englanniksi
Oppimateriaalit 

BonJour, Laurence 2010. Epistemology: Classical Problems and Responses. 2nd edition. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
FILP5b Metaphysics  Kirjallinen tentti  2 op
englanniksi
Oppimateriaalit 

Conee, Earl & Sider, Theodore 2005. Riddles of Existence. Oxford: Oxford University Press.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Suoritetaan sekä FILP5a että FILP5b, joko kirjatentteinä tai osallisumalla järjestettäville kursseille.
Opetuksen yhteydessä suoritettava kirjallisuus ilmoitetaan erikseen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö