x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLKVA41 Väkivallan uudet muodot, turvallisuuskäsityksen muutos 5 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Vastuuhenkilö
Kansainvälisen politiikan ja rauhantutkimuksen lehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sotaan ja väkivaltaan sekä sodan oikeutukseen liittyviä muutostekijöitä sekä turvallisuusparadigman muutosta ja sen ilmentymiä. Opiskelija oppii tulkitsemaan turvallisuuskäsitysten merkityksiä toteutettavassa politiikassa. Opiskelija saa valmiudet lähestyä käytännön turvallisuuskysymyksiä erilaisista kansainvälisten suhteiden tutkimusalojen sisältämistä turvallisuuskäsityksistä.

Sisältö

Väkivalta, konflikti ja sota, uudet sodat, sodan oikeutus, turvallisuus, inhimillinen turvallisuus, sodan ja väkivallan sukupuolittunut luonne.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Two of the following:

BuzanHansen, The Evolution of International Security Studies. Cambridge University Press 2009  (e-book) (2 ECTS),

Walzer, Just and Unjust Wars. A Moral Argument with Historical Illustrations. Basic Books 2000. 3rd or 4th edition (2 ECTS),

Wibben, Feminist Security Studies. A Narrative Approach. Routledge 2011. (2  ECTS)

And the following articles (1 ECTS):

Newman, Edward (2010), Critical human security studies. Review of International Studies, 36(1), pp. 77–94. (e-material)

Kaldor, In Defence of New Wars. Stability 2(1), 4, 1-16. (e-material)

Melander, Erik – Magnus Oberg –Jonathan Hall (2009), Are ‘New Wars’ More Atrocious? Battle Severity, Civilian Killed and Forced Migration Before and After the End of the Cold War, European Journal of International Relations, 15(3), pp. 505–536. (e-material)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Korvaava opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaksi seuraavista:

BuzanHansen, The Evolution of International Security Studies. Cambridge University Press 2009  (e-materiaali) (2 op),

Walzer, Just and Unjust Wars. A Moral Argument with Historical Illustrations. Basic Books 2000. 3. tai 4. painos (2 op),

Wibben, Feminist Security Studies: A Narrative Approach. Routledge 2011. (2 op)

Sekä artikkelit (yht. 1 op):

Newman, Critical human security studies. Review of International Studies, 36(1) 2010, ss: 77–94. (e-aineisto)

Kaldor, In Defence of New Wars. Stability 2(1), 4, 1-16. (e-aineisto)

Melander, Erik – Magnus Oberg –Jonathan Hall (2009), Are ‘New Wars’ More Atrocious? Battle Severity, Civilian Killed and Forced Migration Before and After the End of the Cold War, European Journal of International Relations, 15(3), ss: 505–536. (e-aineisto)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu