x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLKVA33 Kansainvälinen poliittinen talous 5 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Vastuuhenkilö
Kansainvälisen politiikan professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee maailmantalouden yleisen rakenteen sekä keskeiset instituutiot ja hallintajärjestelmät. Hän ymmärtää näiden rakenteiden historiallisen kehityksen ja globalisaation merkityksen kansainväliselle taloudelle. Samalla hän osaa hahmottaa maailmantalouden organisoimista ja säätelyä koskevien kysymysten poliittisen luonteen ja erilaisten toimijoiden pyrkimykset vaikuttaa niihin. Hän tuntee myös kansainvälisen poliittisen talouden tutkimuksen käsitteistön ja tietää alan keskeisimmät teoreettiset lähestymistavat, joita hän kykenee itsenäisesti soveltamaan kansainvälisen poliittisen talouden ajankohtaisiin aiheisiin.

Sisältö

Kansainvälinen poliittinen talous ja talouden politiikka, rakenteet, instituutiot

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi
Oppimateriaalit 

Broome, Issues and Actors in the Global Political Economy. Palgrave Macmillan 2014. (3 ECTS)

Cohen, International Political Economy: An Intellectual History. Princeton University Press 2008. (2 ECTS)

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Broome, Issues and Actors in the Global Political Economy. Palgrave Macmillan 2014. (3 op) 


Cohen, International Political Economy: An Intellectual History. Princeton University Press 2008. (2 op) 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu